Zmiana Tytuł Autor Status
2024-05-09 11:42:56 Sprawozdanie finansowe za rok 2023 pps21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2023-05-09 15:27:42 Sprawiozadanie finansowe za 2022 pps21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-09-01 10:54:50 Sprawoadanie finansowe za rok 2018 pps21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-09-01 10:52:36 Sprawozdanie finansowe za rok 2020 pps21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-09-01 10:50:54 Sprawozdanie finansowe za rok 2019 pps21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-04-23 14:13:02 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2021-04-23 14:11:31 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2021-04-21 10:07:07 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2021-04-21 10:06:34 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-04-21 10:04:51 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-04-21 10:04:02 Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego pps21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2021-04-21 10:02:28 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-04-21 09:58:32 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-04-21 09:57:41 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2021-04-21 09:54:51 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2021-03-08 11:00:38 Raport dostępności slewandowski Opublikowany
2020-11-02 10:00:48 Dokumenty admin Opublikowany
2020-09-30 11:50:05 Sprawozdanie finansowe za rok 2019 pps21@miasto.szczecin.pl Opublikowany
2020-09-18 12:02:07 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-16 14:56:14 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:49:08 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-16 14:45:30 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-14 09:52:17 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:51:21 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-14 09:48:54 Polityka prywatności admin Opublikowany
2020-09-11 13:14:01 Deklaracja dostępności slewandowski Opublikowany
2020-09-10 15:09:44 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-10 08:28:40 Instrukcja obsługi BIP admin Opublikowany
2020-09-08 10:48:12 Organ sprawujący władzę slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:47:57 Organ prowadzący slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:47:41 Rada rodziców slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:47:26 Dyrekcja slewandowski Opublikowany
2020-09-08 10:47:10 Statut Jednostki Organizacyjnej slewandowski Opublikowany
2020-09-07 11:52:38 Publiczne Przedszkole Specjane nr 21 "Chatka Puchatka" slewandowski Opublikowany